Prośba o zgodę na III termin egzaminu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….                                                                       

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

 

 

Dziekan                                           

Wydziału ……………………….         

 

  

 

 

 

                        Zwracam się z prośbą o zgodę na III termin egzaminu z przedmiotu*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

                        Prośbę motywuję faktem braku uzyskania zaliczenia w dotychczasowych terminach.

 

 

                                                                           …………………………………………….

                                                                                 

     ( odręczny podpis )  

 

 

 

* wymienić przedmiot (-ty)                  

Leave a Reply