Prośba o zgodę na ponowny wpis na listę studentów oraz powtarzanie semestru

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ……………………….

 

.……………………………………………………                                                                        

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

 

 

Dziekan                                           

                       

 

 

 

                        Zwracam się z prośbą o zgodę na ponowny wpis na listę

 

studentów oraz powtarzanie semestru …………… od  października/marca

 

20….… roku. Zostałem/łam skreślona z listy studentów z powodu……………….

 

…………………………………………………………………………………..………………

 

 

…………………………….. w dniu …………………………………………….

 

 

 

                                                                               ……………………………………………

                                                                                            ( odręczny podpis )

 

Leave a Reply