Prośba o zgodę na ponowny wpis na listę studentów i złożenie oraz obronę pracy dyplomowej po skreśleniu z powodu braku złożenia w terminie pracy dyplomowej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….                                                                       

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

Dziekan …

                                  

 

 

                        Zwracam się z prośbą o zgodę na ponowny wpis na listę studentów i złożenie oraz obronę pracy dyplomowej. Zostałam/em* skreślony z powodu braku złożenia w terminie pracy dyplomowej w dniu ……………………………………. Programowo studia miałam/em* ukończyć we wrześniu ( marcu **) ………………………roku.

                        Z powodu …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… nie udało mi się dotrzymać wyznaczonego terminu złożenia pracy.

 

 

                                                                               ………………………………………………..

                                                                                 ( odręczny podpis )

 

Opinia Promotora :

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

** termin ukończenia studiów w marcu dotyczy tylko studentów studiów niestacjonarnych II stopnia rozpoczynających studia w lutym

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply