Prośba o zgodę na wpis warunkowy na semestr ze skierowaniem na powtarzanie przedmiotu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….…                                                                      

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

Dziekan                                           

…                               

 

 

Zwracam się z prośbą o zgodę na wpis warunkowy na semestr…………………..

 

………………………………………ze skierowaniem na powtarzanie przedmiotu

 

………………………………………………………….………….. w semestrze ……… w roku akademickim ………./………. .

Prośbę motywuję tym, że oprócz tego jednego przedmiotu, zaliczyłam

 

(-em)* wszystkie pozostałe przedmioty z semestru ………………  oraz,  że ………

 

………………………………………………………

 

 

 

                                                                                  ………………………………………….

                                                                                             ( odręczny podpis )

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply