Prośba o zgodę na wpis warunkowy na semestr w związku z brakiem zaliczenia

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….                                                                       

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

Dziekan …                                       

                       

 

 

                        Zwracam się z prośbą o zgodę na wpis warunkowy na semestr………………….roku akademickiego…………………………, w związku z brakiem zaliczenia jednego/dwóch/trzech* przedmiotu (-ów)**….………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

                       

Prośbę swoją motywuję…………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

                                                                           ………………………………………….

                                                                                      ( odręczny podpis )

 

Załączniki:

  1.  
  2.  

* niepotrzebne skreślić

 

* * wymienić przedmiot (-ty)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply