Prośba o zgodę na wydanie duplikatu dokumentu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

… , dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….                                                                       

     imię i nazwisko

 

..……………………………….

      inne dane

 

 

 

 

 

 

 

 

Do …

                       

 

 

 

                        Zwracam się z prośbą o zgodę na wydanie duplikatu*………………………………………………………………………………………

                       

Prośbę swoją motywuję……………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                           ………………………………………….

                                                                                      ( odręczny podpis )

 

 

 

 

* podać nazwę dokumentu 

Leave a Reply