Prośba o zgodę na zastosowanie indywidualnego trybu odbywania zajęć (ITZ)

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…., dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….                                                                     

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

 

 

Dziekan                                           

                       

 

 

 

                        Zwracam się z prośbą o zgodę na zastosowanie indywidualnego trybu odbywania zajęć (ITZ) w semestrze………………….roku akademickiego…………………………

                        Prośbę swoją motywuję……………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

                                                                           ………………………………………….

                                                                                      ( odręczny podpis )

 

Załączniki:

  1. …………………………………………………………………………………………

 

Leave a Reply