PROŚBA O ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………., …………….. r.

 …………….. adres …………..    Urząd Skarbowy ……………….. ………………..

 

Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odroczenie płatności podatku dochodowego za miesiąc ………….. br. w kwocie ………… zł.  

Uzasadnienie

  Podstawową działalnością mojej firmy są usługi ………….. Nasi kontrahenci poinformowali mnie, że do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze uruchomione środki z budżetu, z których miały zostać pokryte zobowiązania względem mojej firmy. W zaistniałej sytuacji mam przejściowe trudności finansowe, które uniemożliwiają mi dotrzymanie terminu płatności podatku dochodowego. Nadmieniam jednocześnie, że dotychczasowe zobowiązania względem budżetu zawsze regulowałem w terminie. W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotowa prośba jest w pełni uzasadniona.    …………………… podpis

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply