Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory pism - urząd skarbowy

PROŚBA O ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO WZÓR

…………., …………….. r.

 …………….. adres …………..    Urząd Skarbowy ……………….. ………………..

 

Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odroczenie płatności podatku dochodowego za miesiąc ………….. br. w kwocie ………… zł.  

Uzasadnienie

  Podstawową działalnością mojej firmy są usługi ………….. Nasi kontrahenci poinformowali mnie, że do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze uruchomione środki z budżetu, z których miały zostać pokryte zobowiązania względem mojej firmy. W zaistniałej sytuacji mam przejściowe trudności finansowe, które uniemożliwiają mi dotrzymanie terminu płatności podatku dochodowego. Nadmieniam jednocześnie, że dotychczasowe zobowiązania względem budżetu zawsze regulowałem w terminie. W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotowa prośba jest w pełni uzasadniona.    …………………… podpis

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - urząd skarbowy, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
UMOWA MENEDŻERSKA WZÓR

Umowa menedżerska Zawarta dnia ... w ... pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki .... z siedzibą w...

Zamknij