Protokół likwidacji środka trwałego

Pieczęć podatnika……………………………………….

PROTOKÓŁ LIKWIDACJI MAJĄTKU TRWAŁEGO (WYPOSAŻENIA)*

miejscowość

Sporządzony w ……………………………………………….. w dniu …………………………….r. przez:

1)    Imię i nazwisko…………………………………………………………………..

2)    Imię i nazwisko…………………………………………………………………..

3)    Imię i nazwisko…………………………………………………………………..

 

Lp.

Szczegółowe określenie

Poz. Ewidencji / wykazu

Sposób likwidacji**

Sposób zagospodarowania odpadów***

1.

2.

3.

4.

5.

 

Protokół zakończono na pozycji

ostatnia pozycja z tabeli…………………………….

 

Osoby uczestniczące w likwidacji:

podpis…………………………………………

podpis………………………………       ………………

 

Podatnik:

Podpis………………………………………….

 

Uwagi:

* Niepotrzebne skreślić

** Na przykład: spalenie, pozbawienie cech użytkowych, demontaż

*** Na przykład: wywóz na wysypisko śmieci, zbycie surowca wtórnego, usunięcie wraz z odpadami komunalnymi

Niniejszym protokołem można również dokumentować zniszczenie wyposażenia objętego ewidencją wyposażenia.

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Historia i przypadek

Los historii zależy czasem od

Zamknij