Protokół przekazania środka trwałego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

…………………………. , dnia …………………………………..

 

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

 

Sporządzony dnia ……………………. w (adres) ………………………………………………………………………………..

 

Komisja w składzie:

 

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

 

Strona przejmująca:

 

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena

Wartość

     
     
     
   RAZEM 

 

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wyżej wymieniony sprzęt …………… został wpisany do książki inwentarzowej pod nr ………………

Powyższy protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

Strona przekazująca

 

……………………….

(podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply