Przepustka materiałowa

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Dnia………….. 20….. roku               

 

           PRZEPUSTKA MATERIAŁOWA nr……..

 

Zezwala się

 

Pani/Panu………………………………………………………………………………………….

 

legitymującej/legitymującego się dowodem osobistym

 

nr…………………………………….

 

na wywiezienie –wyniesienie w dniu…………………………………

w godz. od………… do…………… następujących przedmiotów, materiałów:

 

 

l. p

Nazwa materiału

   / przedmiot /

 

Jednostka

    miary

 

  Ilość

Opakowanie
Typilość
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

Adnotacje Służby Ochronnej

Kontrolę przeprowadził

Dnia……………. godz. …………

 

Pracownik ochrony………………………..

 

…………………………………………………….

/podpis i pieczątka osoby upoważnionej/

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply