Przyjęcie środka trwałego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

(pieczęć firmy)

DOWÓD  PRZYJĘCIA  ŚRODKA TRWAŁEGO  DO  UŻYWANIA

 

NR

OT

 

DATA

  
NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO 
  
SYMBOL WG KRŚTCHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO – UŻYTKOWA 

 
NUMER INWENTARZOWY

 

 
ROK PRODUKCJICZAS WCZEŚNIEJSZEGO UŻYTKOWANIA 
   
NR DOWODU NABYCIAŹRÓDŁO NABYCIA 
   
DATA NABYCIA  
   
DATA PRZYJĘCIA DO UŻYWANIAMIEJSCE UŻYWANIA ŚRODKA TRWAŁEGO 
   

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO

SPOSÓB WYCENY I JEJ SKŁADNIKI 

 

 

GR  
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ŚRODEK TRWAŁY DO UŻYWANIA 

 
ADNOTACJE KSIĘGOWE 
           
           
           
           
           

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply