Rejestr umów

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 14/2014

Rektora UMCS

 

REJESTR UMÓW    Nr

 

 

Nazwa jednostki prowadzącej rejestr umów:

 

Osoba odpowiedzialna za rejestr:

 

Lp.Data zawarcia umowyStrony umowyPrzedmiot umowyOkres

obowiązywania

umowy

Umowny okres wypowiedzeniaKto przygotował projekt umowy (imię i nazwisko)Uwagi

(np. rozwiązanie umowy, aneksy)

 1. osoba działająca w imieniu …od
2. dane strony, z którą zawarto umowędo
1.2.3.4.5.6.7.8.
1.

 

       
  
2.

 

       
  
3.

 

       
  

 

 

 

KOMENTARZE

Leave a Reply