Reklamacja dzieła – obniżenie ceny dzieła

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego*, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa wykonania boazerii i innych elementów drewnianych odebrana w dniu……jest niezgodna z umową. Niezgodność polega na tym, że w dwóch miejscach deski połączone niewłaściwe, gdyż zostały nie równo przycięte. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę)

Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana boazerii narażałaby mnie na znaczące niedogodności polegające na tym, że konieczne by było zerwanie znacznej części boazerii, gdyż wada znajduje się na środku ścian. Ponadto, wiąże się to z wykonaniem ponownych prac remontowych np. z malowaniem sufitu. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego żądam obniżenia kwoty wykonanej usługi o sumę………..zł (słownie złotych:…….), która stanowi różnicę pomiędzy ustaloną kwotą za wykonane zgodnie z umową dzieło, a dziełem które charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto……./przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z poważaniem

* reklamacje umowy o dzieło których rezultatem jest rzecz ruchoma (np. wykonanie boazerii, upieczenie tortu, wykonanie stołu) zgodnie z art. 627¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, należy składać w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply