Reklamacja dzieła – pełny zwrot ceny

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa wykonania stołu dębowego odebranej przeze mnie w dniu……jest niezgodna z umową. Niezgodność polega na tym, że stół został wykonany z drewna sosnowego bez uprzedniej konsultacji, gdyż drewno dębowe było niedostępne. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa lub wymiana stołu jest niemożliwa, gdyż wymagałaby nadmiernych kosztów. Natomiast podana niezgodność wykonanego dzieła jest dla mnie istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 ww. ustawy odstępuję od umowy. Zwracam wykonane dzieło i proszę o zwrot zapłaconej kwoty na konto………………….
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply