Reklamacja dzieła – wymiana dzieła

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa wykonania protezy stomatologicznej odebrana przeze mnie w dniu……jest niezgodna z umową. Niezgodność polega na tym, że kształt protezy nie jest dopasowany do kształtu dziąseł, powodując ich puchnięcie. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy doprowadzenia wykonanego dzieła do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę dzieła na nową.

 Z poważaniem

 

Na podstawie art. 627¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply