Reklamacja usługi – odstąpienie od umowy przed upłynięciem terminu realizacji usługi

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 635 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że odstępuję od zawartej umowy o dzieło dotyczącej naprawy lodówki.

W związku z otrzymaną od Państwa informacją, że części zamienne konieczne do naprawy lodówki nie będą dostępne przed upływem terminu wykonania dzieła.

 

Z poważaniem

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Droga

  Lepiej chyba pójść choćby

Zamknij