Reklamacja usługi – pełny zwrot ceny usługi

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 637 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że odstępuję od zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługa pralnicza w dniu……

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż sweter skurczył się i nie nadaje się już do noszenia. Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę)

W związku z powyższym, żądam zwrotu wartości usługi na konto……. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply