Reklamacja usługi – pełny zwrot ceny usługi

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 637 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że odstępuję od zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługa pralnicza w dniu……

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż sweter skurczył się i nie nadaje się już do noszenia. Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę)

W związku z powyższym, żądam zwrotu wartości usługi na konto……. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Rolka do ubrań FURMINATOR

Rolka do ubrań FURMINATOR Rolka

Zamknij