REKLAMACJA USŁUGI TURYSTYCZNEJ WZÓR

Miejscowość, data
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)
 
 
Imię, nazwisko i adres konsumenta
 
Reklamacja
 

Niniejszym zawiadamiam, że umowa o

świadczenie usług turystycznych zawarta przeze mnie

 w (proszę wpisać datę) została wykonana w sposób nieprawidłowy. Uchybienia w sposobie wykonania umowy polegają na (opisać przykłady niewłaściwego wykonania, np. rozbieżności w kategorii hotelu, problemy z transportem, itp.). Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 16b ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 i 11b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, żądam obniżenia ceny w kwocie ……….. (słownie: ………) zł, co stanowi … procent ceny imprezy zgodnie z Tabelą Frankfurcką. Ponadto w związku z niedogodnościami doznanymi w trakcie imprezy turystycznej żądam także zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę w kwocie ..…. Proszę o zapłacenie podanych/ej kwot/y na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres.

 

W załączeniu składam kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, (zdjęcia, rachunki lub inne dowody potwierdzające niewłaściwe wykonanie umowy oraz poniesione wydatki) oraz  Tabelę Frankfurcką.

 

                                                                             Z poważaniem

 

KOMENTARZE

One thought on “REKLAMACJA USŁUGI TURYSTYCZNEJ WZÓR

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Prośba o zgodę na urlop okolicznościowy na okres jednego roku/semestru

…, dnia ……………………….   .…………………………………………………….                                                                       

Zamknij