REKLAMACJA – WYMIANA TOWARU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
                                                                              Miejscowość…, data …
Do …
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)
 
………………………………
Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta
 
 
Reklamacja
 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na

………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

 
W załączeniu składam kopię paragonu.
 
 
Z poważaniem

 
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply