Reklamacja

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

REKLAMACJA

 

 

 

 

 

……………………….., dnia…….

Adresat:… ………………………..

 

 

 

Niniejszym informujemy, że zakupiliśmy u Państwa wyrób, który został opisany jako:……………….

Jedna z naszych klientek, która zakupiła wyżej wymieniony towar, poinformowała nas o wadach wyrobu.

 

Nazwisko klientki:………………………………………………………

Data zakupienia wyrobu:…………………………………………..

Stwierdzona wada:…………………………………………………….

Reklamcjaa obejmuje:……………………………………………………..

 

W przypadku nieuznania naszej reklamacji, będziemy dochodzić swoich praw i zwrotu kosztów na drodze sądowej.

Niniejsze pismo proszę traktować jako ostateczne przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………………..

(podpis)

 

Leave a Reply