Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

SKARGA DŁUŻNIKA NA OPIS I OSZACOWANIE WZÓR

Sąd Rejonowy w …………….. Wydział Cywilny   Wierzyciel: ……………….. ul. ……………..   Dłużnik: ………………. ul. …………………   Sgn. akt 000/00  

 

Skarga dłużnika na opis i oszacowanie

    Zgłaszam skargę na opis i oszacowanie mojej nieruchomości ………. dokonany w dniu …………….. roku wraz z wnioskiem o

uchylenie oszacowania oraz polecenie przeprowadzenia ponownego oszacowania.  

Uzasadnienie

  Biegły dokonujący wyceny, nie jest wpisany na listę biegłych sądowych Obwieszczenie o terminie oszacowania nie było wywieszone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w ……………… Biegły za podstawę wyceny budynku mieszkalnego nie przyjął cen rynkowych, a stawki umowne dla obiektów przemysłowych, co powoduje zaniżenie ceny nieruchomości.   ………………. podpis  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe
Wniosek o zwolnienie z obowiązku

................................................. ............................... …, dnia................................ imię i nazwisko, adres zam.     Sąd Okręgowy III Wydział...

Zamknij