SKARGA DŁUŻNIKA NA OPIS I OSZACOWANIE WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Sąd Rejonowy w …………….. Wydział Cywilny   Wierzyciel: ……………….. ul. ……………..   Dłużnik: ………………. ul. …………………   Sgn. akt 000/00  

 

Skarga dłużnika na opis i oszacowanie

    Zgłaszam skargę na opis i oszacowanie mojej nieruchomości ………. dokonany w dniu …………….. roku wraz z wnioskiem o

uchylenie oszacowania oraz polecenie przeprowadzenia ponownego oszacowania.  

Uzasadnienie

  Biegły dokonujący wyceny, nie jest wpisany na listę biegłych sądowych Obwieszczenie o terminie oszacowania nie było wywieszone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w ……………… Biegły za podstawę wyceny budynku mieszkalnego nie przyjął cen rynkowych, a stawki umowne dla obiektów przemysłowych, co powoduje zaniżenie ceny nieruchomości.   ………………. podpis  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply