Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - urząd skarbowy

SKARGA NA CZYNNOSCI KOMORNIKA

…, dnia …

 Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Wierzyciel: … imię i nazwisko, adres) Dłużnik: … imię i nazwisko, adres)   Wartość roszczenia egzekwowanego: … zł Sgn. akt egzekucyjnych – …

Skarga na czynności komornika

  Wnoszę o: 1) … 2) zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie … do czasu rozstrzygnięcia niniejszej skargi.  

Uzasadnienie….

                                                                                     …………………………….                                                                                                  podpis Załączniki: 1. odpis skargi 2. …  

KOMENTARZE

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - urząd skarbowy
ODPOWIEDŹ NA UPOMNIENIE WZÓR

 ……………… miejscowość i data  …………………… Ul. ……………… ……………………. NIP…………………..    Urząd Skarbowy Ul. ……………. ………………….....

Zamknij