SKARGA NA CZYNNOSCI KOMORNIKA

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia …

 Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Wierzyciel: … imię i nazwisko, adres) Dłużnik: … imię i nazwisko, adres)   Wartość roszczenia egzekwowanego: … zł Sgn. akt egzekucyjnych – …

Skarga na czynności komornika

  Wnoszę o: 1) … 2) zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie … do czasu rozstrzygnięcia niniejszej skargi.  

Uzasadnienie….

                                                                                     …………………………….                                                                                                  podpis Załączniki: 1. odpis skargi 2. …  

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply