Skierowanie pracownika na badanie kontrolne

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

SKIEROWANIE PRACOWNIKA

NA KONTROLNE BADANIA LEKARSKIE

 

 

 

 

…………………………………………………………….                                                …………………………  dnia  ………………. r.

(oznaczenie pracodawcy i nr NIP)

 

…………………………………………………………….

(oznaczenie placówki służby zdrowia)

 

 

 

Kieruję Pana (Panią) ………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym nr …………………………………………………………..

nr PESEL …………………………………………………..

na kontrolne badanie lekarskie po okresie niezdolności do pracy z powodu choroby

trwającym od ……………………………………….. do ……………………………………………………..

Pan (Pani) ………………………………………………………………………………………………………..

jest zatrudniony(a) na stanowisku ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(informacja o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych)

Proszę o wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pracownika i ustalenie braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

 

 

……………………………………………

(podpis pracodawcy)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply