SPRZECIW POZWANEGO OD NAKAZU ZAPŁATY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

Sąd Rejonowy w ………. Wydział Gospodarczy   Powód: . Ul. …………. Wpis do ewidencji ………………… …………………….   Pozwany: ………………… Ul. ……………. Wpis do ewidencji …………….. ……………………..    Sgn. akt ………………………  

 Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty

  

Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty

z dnia …………… roku wydanego przez Sad Rejonowy w …………,  doręczony w dniu ……………………r.: 1. Oddalenie powództwa, 2. Zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych, 3. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadka …………….., zam. …………. ul. …..    

Uzasadnienie

  Powód żąda w pozwie zapłaty kwoty ………… zł za transport ……………. . Powód nie zawiózł ……………………  Dowód: zeznania świadka. Tym samym żądanie zapłaty jest nieuzasadnione.     ………………….  podpis  

Leave a Reply