Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

SPRZECIW POZWANEGO OD NAKAZU ZAPŁATY WZÓR

 

Sąd Rejonowy w ………. Wydział Gospodarczy   Powód: . Ul. …………. Wpis do ewidencji ………………… …………………….   Pozwany: ………………… Ul. ……………. Wpis do ewidencji …………….. ……………………..    Sgn. akt ………………………  

 Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty

  

Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty

z dnia …………… roku wydanego przez Sad Rejonowy w …………,  doręczony w dniu ……………………r.: 1. Oddalenie powództwa, 2. Zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych, 3. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadka …………….., zam. …………. ul. …..    

Uzasadnienie

  Powód żąda w pozwie zapłaty kwoty ………… zł za transport ……………. . Powód nie zawiózł ……………………  Dowód: zeznania świadka. Tym samym żądanie zapłaty jest nieuzasadnione.     ………………….  podpis  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawcze KRS Z68

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawcze KRS Z68 Wniosek o...

Zamknij