SPRZECIW WIERZYCIELA DO PROJEKTU LISTY UZNANYCH WIERZYCIELI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

… (miejscowość) , … r.

 Sąd Rejonowy w

Wydział Gospodarczy

 

 Wierzyciel:

ul. …

 

Dłużnik: ….

ul. …

  

Sprzeciw wierzyciela do projektu listy uznanych wierzycieli

  

Wnoszę sprzeciw w stosunku do listy uznanych wierzytelności przez syndyka masy upadłościowej …. sporządzonej … r. i wnoszę o:

1. Wpisanie mojej wierzytelności na listę wierzytelności z tytułu dostawy kociej karmy w kwocie … zł wraz z odsetkami,

2. Zasądzenie na moją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

  

Uzasadnienie

 

Sędzia komisarz masy upadłościowej … w …postanowieniem z dnia … r. odmówił uznania mojej wierzytelności w kwocie …zł.

Zgodnie z projektem zgłoszonych wierzytelności mają zostać jedynie niektóre roszczenia, co ma znaleźć uzasadnienie w szczupłości środków pozyskanych z masy upadłościowej spółki.

Takie postanowienie nie jest zgodne z prawem, które w takiej sytuacji przewiduje częściowe zaspokojenie wierzycieli. Niemniej prawo nie przewiduje sposobu wyboru wierzycieli lepszych i gorszych. Tak większe jak i mniejsze roszczenia mają takie samo prawo do zostania zaspokojonymi.

Wobec powyższego sprzeciw jest w pełni uzasadniony.

  

                                                            … (podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply