Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców

Program kursu

1.Skuteczna komunikacja z dzieckiem- czyli jak się dogadać

2.Pozytywna dyscyplina – czyli jak ustalić zdrowe zasady i granice

3.Motywowanie i zachęcanie do współpracy- czyli żeby chciało się chcieć

4.Samodzielność i odpowiedzialność- czyli jak kształtować poczucie kompetencji

5.Emocjonalne tornado- czyli jak pomóc dziecku radzić sobie z silnymi emocjami

6. Empatia i samoregulacja- czyli jak wspierać rozwój emocjonalny

7.Poczucie własnej wartości- czyli jak rozwijać wiarę w siebie

8. Budujące pochwały- czyli jak wzmacniać i konstruktywnie chwalić

9.Wychowanie bez kar- czyli jak reagować kiedy dziecko się nie słucha

10.Rozwiązywanie konfliktów- czyli jak przywrócić spokój i harmonię

KOMENTARZE

Leave a Reply