Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

do sądu

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

SPRZECIW WIERZYCIELA DO PROJEKTU LISTY UZNANYCH WIERZYCIELI WZÓR

… (miejscowość) , … r.  Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy    Wierzyciel: … ul. …   Dłużnik: …. ul. …    Sprzeciw wierzyciela do projektu listy uznanych wierzycieli    Wnoszę sprzeciw w stosunku do listy uznanych wierzytelności przez syndyka masy…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

SKARGA DŁUŻNIKA NA OPIS I OSZACOWANIE WZÓR

Sąd Rejonowy w …………….. Wydział Cywilny   Wierzyciel: ……………….. ul. ……………..   Dłużnik: ………………. ul. …………………   Sgn. akt 000/00     Skarga dłużnika na opis i oszacowanie     Zgłaszam skargę na opis i oszacowanie mojej nieruchomości ………. dokonany w dniu…

Skip to content
%d bloggers like this: