Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

dzierżawa działki

inne wzory umów

Umowa dzierżawy działkowej

UMOWA DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ   zawarta dnia ……. 201.. r. w ……….. (zwana dalej „umową”)   pomiędzy:     Polskim Związkiem Działkowców – Rodzinnym Ogrodem Działkowym ………… w ………………… – stowarzyszeniem ogrodowym prowadzącym działalność według ustawy z dnia 13 grudnia 2013…

Skip to content
%d bloggers like this: