Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

impreza turystyczna

wzory umów

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ WZÓR

  UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Nr ……….   Zawarta dnia ……………………………… w ………………………………………………………………pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………, ul. …………………………………………………………………… reprezentowanym …………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Organizatorem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałym w ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………… nr i seria…

wzory umów

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ WZÓR

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Nr …   Zawarta dnia … w  … pomiędzy  … z siedzibą w  …, ul. … reprezentowanym  … zwanym dalej Organizatorem a … zamieszkałym w   … data i miejsce urodzenia  … nr i seria…

Skip to content
%d bloggers like this: