Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

pełnomocnictwo

inne

Pełnomocnictwo łączone

PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE     Ja, niżej podpisany dnia ………………………………………………………….. udzielam pełnomocnictwa Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w……………………………………………………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria …………… nr ……………………………………………………………………………. wydanym przez …………………………………………………………… oraz Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w………………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria …………… nr …………………………………………………………………………… wydanym…

inne

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWARCIA UMOWY     Ja, niżej podpisany, dnia …………………………………………………………. udzielam pełnomocnictwa ogólnego: Panu (i) …………………………………………………………………………………………………………………………………….  zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria …………….nr ……………………………………………….. wydanym przez……………………………………………………………………do zawarcia w moim imieniu umowy ………………………………………………………………………………………………………………………. z Panem …………………………………………………………………………………………………………………… . Wyżej…

inne wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE OGÓLNE     Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Panu(i)……………………………………… zamieszkałemu w………………………………………………………………………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria ………………..nr ……………………………………………. wydanym przez. ………………………………………………………………………………………………………. do wykonywania   w  moim  imieniu  wszystkich   czynności  określonych  w  art.  91  Kodeksu postępowania cywilnego, tj. W zakresie pełnomocnictwa procesowego…

inne wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE DO ODBIORU PISM Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Panu (i)………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w………………………………………………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria ……………..nr …………………………. wydanym przez ……………………………………………………………………………………… do odbioru pism procesowych wysyłanych do mnie w związku z postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym w…

inne

Pełnomocnictwo łączne

PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE     Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Panu(i)…………………………………………………….. zamieszkałemu w……………………………………………………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria …………… nr…………………………….. wydanym przez …………………………………………………………… oraz Panu(i)……………………………………………………………………………… zamieszkałemu w……………………………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria …………… nr …………………………………… wydanym przez ……………………………………………………………………………………………….. do………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. w taki sposób,…

inne

Pełnomocnictwo do zawierania umów

PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW       Niniejszy udzielam pełnomocnictwa ogólnego Panu(i)……………………………………….. zamieszkałemu w ………………………………………………………………………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria …………….nr ……………………………………………….. wydanym przez…………………………………………………………………… do zawierania w moim imieniu umów z firmą …………………………………………………………………….. . Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW Niniejszym,  udzielam pełnomocnictwa Panu (i) ………………………………….. zamieszkałemu w ……………………………………………………………………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria……………. nr………………………………………… wydanym przez …………………………………………………………………………………………… do udziału w moim imieniu  w Zgromadzeniu Wspólników spółki ……………………………………………………………………. w dniu ………………………………………… oraz do wykonywania…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU   Niniejszym udzielam Panu (i) ……………………………………………. zamieszkałemu w …………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria…………nr…………………….. wydanym przez ……………………………………………………………….. pełnomocnictwa do udziału w moim imieniu w  Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki …………………………………………………….w dniu ………………………………….. oraz do wykonywania…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pełnomocnictwo procesowe

Ja, niżej podpisany, dnia …………………………………………………………. udzielam pełnomocnictwa Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria ………………..nr ……………………………………………. wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… do wykonywania   w  moim  imieniu  wszystkich  czynności  określonych   w  art.  91  Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie pomiędzy mną a…………………………………………………………………………………………………………………………………….

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pełnomocnictwo

P E Ł N O M O C N I C T W O     Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) …………………………………………………………….

Skip to content
%d bloggers like this: