Pismo cofające pozew

…, dnia ………………..………     Sąd Okręgowy w … Wydział …………….….. … … Sygn. akt…………….…….   Powód: …………………………………. imię i nazwisko, adres Pozwany: ……………………………….. imię i nazwisko, adres … Czytaj dalej