Reklamacja

    REKLAMACJA           ............................., dnia....... Adresat:... .............................       Niniejszym informujemy, że zakupiliśmy u Państwa wyrób, który został opisany jako:................... Jedna z … Czytaj dalej