Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

tytuł wykonawczy

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

POZEW O POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO Z WNIOSKIEM ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA WZÓR

… , … (miejscowość i data)  Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Powód: …, zam. …   Pozwany: … zam. …  Wartość przedmiotu sporu: … zł  Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa   Wnoszę…

Skip to content
%d bloggers like this: