Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

umowa przechowania

wzory umów

UMOWA PRZECHOWANIA WZÓR

UMOWA PRZECHOWANIA     zawarta  dnia ……………………………………………..  w …………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Przechowawcą,  a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Składającym. § 1 Przechowawca przechowa następujące przedmioty: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Miejscem przechowywania będzie …………………………………………………………………………………. Przechowawcy nie wolno korzystać z przedmiotów oddanych do…

Skip to content
%d bloggers like this: