Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

umowa serwisowa

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UMOWA SERWISOWA WZÓR

UMOWA SERWISOWA   zawarta dnia …………………………………… w ……………………………………………………….. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Zleceniodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Serwisantem. §1. Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………. rozprowadzanego przez Zleceniodawcę. §2. Obsługa…

wzory umów

UMOWA SERWISOWA WZÓR

UMOWA SERWISOWA  zawarta dnia … w … pomiędzy: … zwaną dalej Zleceniodawcą, a … zwanym dalej Serwisantem. §1. Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej … rozprowadzanego przez Zleceniodawcę. §2. Obsługa serwisowa obejmuje: naprawy wyrobów…

Skip to content
%d bloggers like this: