Tanie zakupy przez internet

Portal z tym, czego potrzebujesz

umowa

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania zobowiązań umownych

  INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW Z POWODU NIEPRZESTRZEGANIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH             ……………….., dnia………….. Adresat:………………………..       Niniejszym informujemy, że do czasu wyjaśnienia sprawy wstrzymujemy dostawy towaru ………………………………………. (opis towaru) realizowane na podstawie umowy nr…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

      INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW I ROZWIĄZANIU UMOWY       ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo!   Niniejszym informujemy, że parametry towaru, który otrzymaliśmy dnia………………….. nie zgadzaja się z paramertami ustalonymi w umowie z…

inne wzory umów

Umowa o zwolnienie z długu

UMOWA O ZWOLNIENIE Z DŁUGU   zawarta dnia ………………………… w …………………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wierzycielem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Dłużnikiem. § 1 Wierzyciel z momentem podpisania niniejszej umowy zwalnia Dłużnika z długu wynoszącego ……………………………………………….. zł wraz z…

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Umowa leasingu

UMOWA LEASINGU     zawarta w …………………………………………………. dnia ………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Leasingodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Leasingobiorcą.   § 1 1. Leasingodawca oddaje w leasing ………………………………… do używania Leasingobiorcy bez prawa oddawania przedmiotu osobom trzecim.. 2….

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Umowa dystrybucji

UMOWA DYSTRYBUCJI     zawarta  dnia……………………………… w ……………………………………………………………….pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Dystrybutorem ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………………………………………………………….. . zwaną dalej Odbiorcą,   § 1. 1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy  pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą,…

wzory umów

Odstąpienie od umowy

Miejscowość, data   Imię, nazwisko i adres konsumenta   Nazwa przedsiębiorcy i jego adres     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy   Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (wpisać jaka) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość…

wzory umów

Umowa kupna – sprzedaży – wzór

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY Zawarta w dniu ………………………… w …………………………….. pomiędzy ………………………………. 1. ……………………………………………………… z siedzibą w ……….. ………………………………… przy ul ………………………………………………………., reprezentowanym przez ………………………………….. ………………………………… zwanym w treści umowy “Sprzedawcą” …………………………….., a 2. …………………………………………………, zamieszkałym w …………………………………………… przy ul. ……………………………………………, legitymującym…

wzory umów

Umowa przedwstępna sprzedaży

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta w dniu …………………………… w ………………………………..pomiędzy ………………………….. 1. ……………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………………. przy ul. ………………………………………., legitymującym się dowodem osobistym ………………………….., zwanym w treści umowy “Sprzedawcą” ………………………………………………………………………., a 2. ……………………………………………………, zamieszkałym w …………………………………………. przy ul. …………………………………………………………………….., legitymującym się…

wzory umów

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Miejscowość, data   Imię i nazwisko konsumenta Adres zamieszkania   Nazwa i adres przedsiębiorcy     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość     Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000…

wzory umów

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Miejscowość, data Imię i nazwisko konsumenta Adres zamieszkania Nazwa i adres przedsiębiorcy   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych…

Skip to content
%d bloggers like this: