Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

umowy

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania zobowiązań umownych

  INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW Z POWODU NIEPRZESTRZEGANIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH             ……………….., dnia………….. Adresat:………………………..       Niniejszym informujemy, że do czasu wyjaśnienia sprawy wstrzymujemy dostawy towaru ………………………………………. (opis towaru) realizowane na podstawie umowy nr…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

      INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW I ROZWIĄZANIU UMOWY       ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo!   Niniejszym informujemy, że parametry towaru, który otrzymaliśmy dnia………………….. nie zgadzaja się z paramertami ustalonymi w umowie z…

inne wzory umów

Umowa o zwolnienie z długu

UMOWA O ZWOLNIENIE Z DŁUGU   zawarta dnia ………………………… w …………………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wierzycielem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Dłużnikiem. § 1 Wierzyciel z momentem podpisania niniejszej umowy zwalnia Dłużnika z długu wynoszącego ……………………………………………….. zł wraz z…

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Umowa leasingu

UMOWA LEASINGU     zawarta w …………………………………………………. dnia ………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Leasingodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Leasingobiorcą.   § 1 1. Leasingodawca oddaje w leasing ………………………………… do używania Leasingobiorcy bez prawa oddawania przedmiotu osobom trzecim.. 2….

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Umowa dystrybucji

UMOWA DYSTRYBUCJI     zawarta  dnia……………………………… w ……………………………………………………………….pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Dystrybutorem ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………………………………………………………….. . zwaną dalej Odbiorcą,   § 1. 1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy  pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą,…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UMOWA SPEDYCJI WZÓR

UMOWA SPEDYCJI     zawarta w…………………………………….. dnia  ………………………………………………………. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniodawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Spedytorem. § 1 Przedmiotem niniejszej umowy  są usługi spedycyjne, które świadczy Spedytor na rzecz Zleceniodawcy przy przewozach na terenie ………………………………………………………….. §…

wzory umów

UMOWA DAROWIZNY WZÓR

UMOWA DAROWIZNY    zawarta dnia……………………………….. w……………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Darczyńcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Obdarowanym.   § 1 Darczyńca zobowiązuje się wydać następujące rzeczy ruchome ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. na rzecz Obdarowanego, a Obdarowany przyjmuje…

wzory umów

UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU WZÓR

UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU    zawarta  dnia ………………………… w ………………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………. przy ul. ……………………………………………………….., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. ……………………………………………………………., reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej……………………………..zwaną dalej Spółką a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ……………………………………. przy ul. ……………………………………………………………………… legitymującym…

wzory umów

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO WZÓR

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO   Zawarta dnia ………………………………. w …………………………………………………………… pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Licencjodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Licencjobiorcą, § 1. 1.Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego ……………………………………………………………………stanowiącego załącznik do niniejszej…

wzory umów

UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO WZÓR

UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO    zawarta dnia ………………………………. w ……………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Zamawiającym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wykonawcą. §1. Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego i dla Zamawiającego Sklep Internetowy. §2. 1. Projekt Sklepu Internetowego zostanie…

Skip to content
%d bloggers like this: