Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wnioski

wzory pism - urząd skarbowy

WNIOSEK NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA WZÓR

………………………, dnia ………………………..   Urząd Skarbowy w ……………………………………….. Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca                           ……………………………………                          …………………………………….   Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy  

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

……………….. miejscowość i data Starosta Powiatowy w ……………    wnioskodawca: …………………. zam. …………………………….      Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych  Uprzejmie proszę o: wyznaczenie geodety do dokonania czynności

Skip to content
%d bloggers like this: