Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wypowiedzenie umowy

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Sąd Rejonowy …………………………………… Sąd Pracy w ……………………………………… Powód: ……………………………………… …………………………………….. ……………………………………… Pozwany: ……………………………………. ……………………………………… ………………………………………   Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę     W imieniu własnym wnoszę o: 1. Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku…

wzory umów

Wypowiedzenie umowy o wywóz nieczystości

(miejscowość, data) (imię i nazwisko) (adres) (nazwa firmy wywozowej) (adres siedziby) Niniejszym oświadczam, że na podstawie § ___ pkt. ___ umowy nr ______ z dnia _______ dotyczącej wywozu nieczystości stałych z posesji wypowiadam umowę z dniem ____________, ze skutkiem na…

wzory pism - prawo pracy, praca

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA WZÓR

…                 ….                                (imię i nazwisko pracownika, adres)                                                                                                   (miejscowość data)   (nazwa pracodawcy adres)    Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika   Z dniem … 

wzory pism - prawo pracy, praca

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ WZÓR

….                                                             ….   (pracodawca oraz jego siedziba   lub miejsce zamieszkania)                                                                                         (miejscowość data)    Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę    Z dniem ….  wypowiadam Panu(i) …. umowę o pracę z dnia …. z powodu …. (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Zgodnie…

Skip to content
%d bloggers like this: