Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzór regulaminu pracy

wzory pism - prawo pracy, praca

Regulamin pracy

Regulamin pracy ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i siedziba pracodawcy)   Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 2) art. 27 ust….

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

REGULAMIN PRACY WZÓR

… (nazwa i siedziba pracodawcy)   Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 2) art. 27 ust. 4 i art….

Skip to content
%d bloggers like this: