TESTAMENT WZÓR

Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku mojej śmierci do spadku po mnie powołuję:
1. …………………………………………. przekazując jej nieruchomość gruntową zabudowaną

budynkiem mieszkalnym położoną w ………………………………………., dla

 której Sąd Rejonowy w ………………………. prowadzi księgę wieczystą nr ……………………………………

wraz z ruchomościami znajdującymi się w tym domu
2. ………………………………………….. przekazując jej samochód osobowy marki ………………
oraz akcje spółki …………………………………. I udziały w spółce ……………………………
3. ………………………………………….. przekazując mu oszczędności na rachunku bankowym w Banku ………………………………………..
 
Oświadczam, że na wyżej wymienionych rzeczach wyczerpuje się mój cały majątek spadkowy.
 

miejscowość i data podpis spadkodawcy

 

Testament powinien zawierać datę sporządzenia.
Testament musi być podpisany własnoręcznie.
Testament musi być sporządzony pismem własnoręcznym.

KOMENTARZE

One thought on “TESTAMENT WZÓR

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Wzór wykazu inwentarza do sądu

Wzór wykazu inwentarza do sądu

Zamknij