TESTAMENT WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

                                                        Testament

Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku

imię i nazwisko spadkodawcy
mojej śmierci do spadku po mnie powołuję moją żonę … i mojego…).
…………………………………………4) …………………………………………..5)
miejscowość i data podpis spadkodawcy
Objaśnienia:
1) W testamencie należy wymienić spadkobiercę albo podając imię i nazwisko albo w inny sposób umożliwiający identyfikację np. mojej najstarszej córce. W przykładzie spadkodawca nie wskazał jaki jest udział każdego ze spadkobierców w majątku spadkowym, zatem będą oni dziedziczyć po połowie.
2) Testament powinien zawierać datę sporządzenia.
3) Testament musi być podpisany własnoręcznie.
Uwaga: Testament musi być sporządzony pismem własnoręcznym.

3 Comments

Add Yours →

Jest to bardzo dobra strona z ktorej napewno korzysta duzo internautow w celu rozwiazania spraw zawilych rodzinnych jezeli chodzi o dobre sporzadzenie testamentu wraz z jego kruczkami prawnymi nie zawsze znanymi dla przecitnego smiertelnika,Pozdrawiam Ryszard z Opola,

Leave a Reply