Uchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i przydzielenia działki w użytkowanie

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Pieczęć ROD                                                                                          Wzór

UCHWAŁA Nr ……./……..

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. …………………………

w …………………………………

z dnia ……………………….

 

w sprawie przyjęcia w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i przydzielenia działki w użytkowanie

 

Zarząd ROD im. ……………………………. w …………………………. działając na podstawie § 67 statutu PZD, postanawia:

Przyjąć w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Działkowców

 

……………………………………………………. zam. ………………………………………………

Nazwisko i imię                                                         adres zamieszkania

 

i przydzielić w użytkowanie działkę Nr ……………. o powierzchni ……………. m2

 

                                                

    WICEPREZES                                                                       PREZES

   (sekretarz, skarbnik)

 

 

…………………………………..                                                                 …………………………………

   imię nazwisko, podpis                                                                   imię nazwisko, podpis

 

 

 

 

……………………………….. dnia ………………………….. r.

         miejscowość

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. Dokumentacja członka PZD
  3. Akta Zarządu ROD

Leave a Reply