Upomnienie z powodu zaległości płatności

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UPOMNIENIE Z POWODU ZALEGŁOŚCI PŁATNOŚCI

 

 

 

 

 

……………………….., dnia……………………

 

Adresat:………………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zawsze wiele uwagi poświęcamy naszym partnerom handlowym i staramy się, aby nasza współpraca układała się jak najlepiej. Z tego powodu zastanawialiśmy się, czy istnieje jakiś ważny powód dla którego dotychczas jeszcze nie uregulowaliście Państwo swych zobowiązań. Gotowi jesteśmy Państwu pomóc, bądź to zmniejszając wysokość rat, bądź przedłużając termin ich płatności lub proponując odpowiedniego kredytodawcę.

Oczekujemy na stosowne wyjaśnienie i rychłe uregulowanie długu.

 

 

                                                                                       Z poważaniem

 

                                                                            ………………………………………..

                                                                                               (podpis)

Leave a Reply