Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UPOMNIENIE PRACOWNIKA Z POWODU NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY

……….., dnia ………………….

Adresat: ……………………….

Szanowny/(-a) Panie/Pani!

Zadowolenie z rezultatów Pańskiej pracy w ostatnich czasach zostało zaćmione informacjami o braku dyscypliny z Pańskiej strony i nieusprawiedliwionych nieobecnościach. Wierzę, że Pana zdrowie nie było najlepsze, ale obecność na stanowisku pracy jest jednym z podstawowych wymagań stawianych naszym pracownikom. Trudno bowiem trzymać się harmonogramu bez zaufania do obecności pracowników.
O tych sprawach już wspólnie rozmawialiśmy i ponownie podkreślamy, że swoją obecność w pracy musi Pan podporządkować naszym wymaganiom, w przeciwnym przypadku będziemy zmuszeni do rozwiązania umowy o pracę.

Z poważaniem,

……………………………………..
(podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply