UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY WZÓR

 

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY

 

 

…………………….., dnia……………..

 

Adresat:………………………………..

   Szanowny Panie!

Dotychczas próbowaliśmy już wielu sposobów na otrzymanie od Pana zaległej płatności za

 fakturę nr …………………….., z dnia…………………………… .Wiele razy przedłużaliśmy termin zapłaty, proponowaliśmy zmniejszenie odsetek, proponowaliśmy zaciągnięcie kredytu i wspólne rozmowy. Po wyczerpaniu naszych możliwości zasięgnęliśmy porady naszego prawnika, który stwierdził, że istnieje wiele sposobów prawnych na wyegzekwowanie naszego długu.

Ponieważ byłoby nam niezwykle przykro, jako naszego klienta, zaskarżyć Pana do sądu, proponujemy po raz ostatni przedłużenie terminu płatności do dnia……………………….. . W celu uniknięcia postępowania sądowego prosimy o nadesłanie Pańskiego czeku na kwotę …………………… przed dniem………………………….

 Z poważaniem 

 …………………………………………. (podpis)

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Gry Promocje

  Gry Promocje  

Zamknij