UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

 

…………………, dnia …………….

Adresat:………………………….

 

 

 

Szanowni  Państwo!

Z przykrością stwierdzam, że nie możemy więcej przedłużać terminu płatności.

Dotychczas wykazaliśmy wiele cierpliwości i dobrej woli. Jeśli jednak powyższa faktura nie zostanie uregulowana w całości do dnia…………………………………………., przekażemy sprawę naszemu prawnikowi, który skieruje ją na drogę sądową.

Z poważaniem

…………………………………….

(podpis)

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply