UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU… np. RADY NADZORCZEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU… np. RADY NADZORCZEJ

  

… (miejscowość), dnia …

Adresat:…   Niżej podpisany, jako mający prawo głosu członek rady nadzorczej firmy …, upoważniam … (imię i nazwisko) jako

swojego pełnomocnika do udziału i głosowania w moim imieniu na posiedzeniu rady nadzorczej podsumowującej roczną działalność firmy, a zwołanym na dzień.. . Niniejsze upoważnienie traci ważność po upływie … dni od daty zebrania, na które zostało udzielone. Upoważnienie może zostać w każdej chwili odwołane.   ………………………………….      (Podpis)  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply