UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU… np. RADY NADZORCZEJ WZÓR

 UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU… np. RADY NADZORCZEJ

  

… (miejscowość), dnia …

Adresat:…   Niżej podpisany, jako mający prawo głosu członek rady nadzorczej firmy …, upoważniam … (imię i nazwisko) jako

swojego pełnomocnika do udziału i głosowania w moim imieniu na posiedzeniu rady nadzorczej podsumowującej roczną działalność firmy, a zwołanym na dzień.. . Niniejsze upoważnienie traci ważność po upływie … dni od daty zebrania, na które zostało udzielone. Upoważnienie może zostać w każdej chwili odwołane.   ………………………………….      (Podpis)  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
9 czerwca

9 czerwca Imieniny obchodzą: Anna,

Zamknij