Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur

UPOWAŻNIENIE POTWIERDZANIA SALD I PODPISYWANIA FAKTUR

 

 

 

…………………………………………………….

                                                                                                         (miejscowość i data)

 

 

upoważnienie

 

 

Niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, zamieszkałego/łą  ……………………………………………………………………, legitymującą się dowodem osobistym serii ………………………., o numerze ……………………………

 

do potwierdzania sald rozrachunków z kontrahentami ……………………………………………………. oraz podpisywania

(nazwa firmy)

faktur VAT w imieniu i na rzecz tej spółki.

 

Niniejsze upoważnienie jest skuteczne do ……………………………… roku.

 

………………………………………………………….

(podpis osoby udzielającej upoważnienia)

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Najlepsze pomysły na prezenty pod choinkę

Najlepsze pomysły na prezenty pod

Zamknij